+31 6 51 84 20 29

Ondernemingsrecht

Het terrein van ondernemingsrecht is heel breed. Het omvat alle soorten recht waarmee een onderneming te maken kan krijgen. Ondernemingsrecht houdt zich bezig met rechtspersonen en dan toegespitst op bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen. Ondernemingsrecht heeft raakvlakken met diverse (rechts)gebieden, maar ook met (bedrijfs)economie en fiscaal recht. DGA Recht zet niet de specialisatie op rechtsgebied centraal, maar u als klant. Als  directeur-grootaandeelhouder krijgt u namelijk met een groot scala aan specifieke vraagstukken te maken bij het leiden van uw organisatie.

Organisatiestructuur

Op alle vraagstukken waarmee u te maken krijgt duiken wij in de diepte. Zo adviseren wij u bij het opstellen van statuten, een aandeelhouders- of samenwerkingsovereenkomst en andere juridische documenten die de structuur van uw bedrijf bepalen.

Verder kan uw onderneming ook soms de wind tegen krijgen. Het kan dan verstandig zijn om de vennootschap (of groep vennootschappen) te herstructureren of te saneren. Wij begeleiden u bij het juridische deel van dit proces.

Tevens hebben wij expertise op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. Wij kennen uw juridische positie en kunnen u preventief adviseren en zo nodig achteraf procederen. 

Bedrijfstransacties & onroerend goed

DGA Recht beschikt ook over jarenlange ervaring in de juridische begeleiding van aan- en verkopen van een (deel van een) bedrijf en zakelijk onroerend goed. Uiteraard voor het opstellen van alle bijbehorende documenten bij dit soort transacties. Maar we gaan verder dan dat. Want ook samen mét u of námens u onderhandelen behoort tot de mogelijkheden. En wat dat betreft kunnen we met trots terugkijken op een flink aantal succesvolle transacties in het verleden.

Overzicht

Kortom DGA Recht helpt u dus graag bij alle zaken waar u als DGA op juridisch vlak mee te maken krijgt. Per rechtsgebied beschikken we over de juiste specialist(en). Onderstaand een beknopt overzicht:

  1. Juridische documenten, zoals aandeelhoudersovereenkomsten en statuten
  2. Arbeidsrelaties
  3. Commerciële contracten
  4. Huurcontracten en overige vastgoedvraagstukken
  5. Agentuurovereenkomsten en alleenverkoopovereenkomsten
  6. Aansprakelijkheid voor schade of voor non-conformiteit van een product of dienst
  7. Conflicten met een leverancier of afnemer
  8. Uitblijven van betalingen, waardoor een (incasso)procedure noodzakelijk is
  9. Financiering & zekerheden
  10. Intellectuele eigendom, ICT, privacy en reclamerecht

Neem contact op met onze specialist op dit terrein, Charles van Vlokhoven, voor ondersteuning bij één of meerdere van bovenstaande onderwerpen.

Contact

Goirleseweg 37
5026 PB  Tilburg
  +31 6 51 84 20 29
 charles@dgarecht.com

 

KvK nr.69485828
IBAN:NL98RABO0181219026
BIC:RABONL2U
BTW nr.NL 1141.884.03.B01

Volg ons op