+31 6 51 84 20 29

Over DGA Recht

De DGA: zakelijk en privé domein

DGA Recht is een handelsnaam van een samenwerkingsverband tussen Mr. Drs. C.W.I. van Vlokhoven en een aantal zelfstandig opererende advocatenkantoren en andere specialisten. DGA Recht richt zich in al lange tijd heel specifiek op de advisering van de directeur-grootaandeelhouder. Dat betekent dat wij niet alleen gespecialiseerd zijn in de vraagstukken waarmee een ondernemer bij zijn bedrijfsvoering te maken krijgt, maar ook in vraagstukken waarmee deze als ondernemer in privé te dealen heeft. Bij dit laatste is te denken aan echtscheiding en nalatenschap, maar daar vallen ook geschillen tussen twee of meerdere mede-aandeelhouders onder. Het komt er dus op neer dat wij niet op rechtsgebied zijn gespecialiseerd, maar op dat wat een DGA binnen de verschillende rechtsgebieden tegen komt. Specialisatie op doelgroep dus en niet specialisatie op rechtsgebied. Wat niet wegneemt dat we dat doen met een klein team van zelfstandig opererende advocaten en adviseurs, welke wel hun specifieke kennis en specialismen inbrengen. Ons kantoor is daardoor met name ook gericht op complexere vraagstukken. Wij zijn daarbij gewend om omvangrijke financiële belangen te dienen. 

Creatief & to the point

Onze relatie met onze klanten is zeer persoonlijk. Dat komt met name ook doordat wij doorgaans de huisadvocaat zijn. We kennen de ondernemer qua persoon en we kennen het bedrijf door en door. Als zich dan een probleem voordoet, kennen we meestal al de voorgeschiedenis en weten welke feiten relevant zijn. Onderhandelen en procederen draait, meer dan meestal wordt aangenomen, om feiten, feiten en nog eens feiten. 

Voor wat betreft de juridische of fiscale kant van de zaak, menen wij bijzonder creatief en to the point te zijn. Het gaat er immers eerst om dat de veelheid aan aan feiten wordt teruggebracht tot de essentie, de kern van het vraagstuk. Vervolgens gaat het er om dat de juiste juridische/fiscale rechtsfiguur wordt aangevoerd. Juist vanwege de creatieve benadering worden wij ook regelmatig door collegae om advies gevraagd. 

Klankbord

Omdat wij meestal de huisadvocaat van onze klanten zijn, hebben wij ons gericht op een integrale benadering van onze opdrachten. Wij kijken niet alleen naar de juridische, maar ook naar de fiscale en bedrijfseconomische aspecten van de zaak. Dat is logisch vervolg op de persoonlijke vertrouwensrelatie die wij met onze klanten hebben. Wij zijn immers vaak klankbord voor de DGA als deze voor een beslissing staat waar hij mee worstelt. Dat hoeft niet altijd zozeer juridisch of bedrijfseconomisch of fiscaal te zijn. Soms betreft het gewoon zoeken naar de oplossing die het beste bij de persoonlijkheid van de klant past.

Die persoonlijke relatie brengt ook met zich mee dat wij in beginsel niet op basis van uurtje-factuurtje werken. Wie heeft er geen hekel aan rekeningen van dienstverleners waar voor elk telefoongesprek 6 minuten wordt gerekend en waar reiskosten en kopieerkosten worden opgevoerd.

Wij willen nu juist dat u zich als klant vrij voelt om ons te bellen, om te zien of iets voor u kunnen betekenen. En ook het even bijpraten over de gang van zaken moet in onze ogen niet afgestraft worden met een rekening. Onze telefoongesprekken rekenen wij daarom meestal niet. En wij maken doorgaans vaste afspraken over de prijs die aan de opdracht hangt. Dan weet u waar u aan toe bent en weten wij wat u een redelijke vergoeding voor ons werk vindt. 

Contact

Goirleseweg 37
5026 PB  Tilburg
  +31 6 51 84 20 29
 charles@dgarecht.com

 

KvK nr.69485828
IBAN:NL98RABO0181219026
BIC:RABONL2U
BTW nr.NL 1141.884.03.B01

Volg ons op