+31 6 51 84 20 29

ICT-geschillen & AVG privacyrecht

ICT-geschillen

ICT, het kloppend hart van nagenoeg iedere organisatie en derhalve van levensbelang voor de continuïteit. Zaak dus om goede afspraken te maken met de partijen die dit voor uw organisatie ontwikkelen en beheren. En daar zit nu net vaak de crux. Door logische motieven, zoals benodigde investeringen in tijd en geld, én vaak een beperktere kennis op dit terrein van de beslisser(s) hierover in uw organisatie t.o.v. uw ICT-leverancier worden afspraken niet altijd deugdelijk vastgelegd of zijn voor interpretatie vatbaar.  Bovendien zijn ICT-trajecten vaak langdurige processen en ontstaat hierdoor al snel een wederzijdse afhankelijkheidssituatie. Belangrijk dus om vooraf afspraken en nog belangrijker, het niet nakomen hiervan en de daaraan gekoppelde consequenties voor beide partijen, zowel technisch als juridisch goed vast te leggen. DGA Recht heeft het specialisme in huis om u hierin bij te staan. Ook als uiteindelijk toch een geschil optreedt, kan DGA Recht bemiddelen om tot een duurzame oplossing te komen.

AVG privacyrecht

Dit onderwerp kan niemand gemist hebben de laatste tijd. Met de toename van digitale data maken burgers, bedrijven en overheden zich steeds meer zorgen over de privacy van al deze digitaal opgeslagen gegevens. Reden dat sinds 25 mei 2018 de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is verklaard. Dat betekent dat dit voor alle landen van de EU geldt. Zaak dus om dit op orde te hebben in uw organisatie. DGA Recht beschikt over de kennis om ervoor te zorgen dat dit voor uw organisatie goed geregeld wordt.

Raadpleeg Fred van Brussel voor zaken omtrent bovenstaande rechtsgebieden.

Contact

Goirleseweg 37
5026 PB  Tilburg
  +31 6 51 84 20 29
 charles@dgarecht.com

 

KvK nr.69485828
IBAN:NL98RABO0181219026
BIC:RABONL2U
BTW nr.NL 1141.884.03.B01

Volg ons op