+31 6 51 84 20 29

Privacyverklaring DGA Recht

Per 25 mei 2018

Uw privacy is belangrijk voor DGA Recht. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om uw zaken/dossier te beheren, om onze (juridische) dienstverlening aan u ter beschikking te stellen. Wij hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt nader uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, hoe deze worden gebruikt en hoe lang ze worden bewaard:

Verwerking Persoonsgegevens

 1. Wij verwerken persoonsgegevens die door u aan ons in het kader van juridische dienstverlening worden verstrekt.
 2. Wanneer u gebruik maakt van onze juridische dienstverlening, verwerken wij de volgende gegevens:
  • Uw voor- en achternaam;
  • Aanhef: Dhr./Mevr.;
  • Uw E-mailadres;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw locatiegegevens;
  • Uw IP-adres;
  • Uw Bedrijfsnaam (indien van toepassing);
  • Uw KvK-registratienummer (indien van toepassing);
  • Uw Betaal- en factureringsinformatie;
  • Uw Telefoon-ID;
  • Uw kopie identiteitsbewijs (indien van toepassing)
 3. Wij delen uw persoonsgegevens met gerechtelijke instanties; de advocaat van de wederpartij; en met andere derden indien noodzakelijk in het kader van de juridische dienstverlening.

Wettelijke grondslagen en gerechtvaardigde belangen

 1. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op grond van de volgende grondslagen uit art. 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
  1. Toestemming
  2. Uitvoering, opdracht tot juridische dienstverlening
  3. Wettelijke verplichting. Vervulling van een taak van algemeen belang, van gerechtvaardigd belang van DGA Recht of belang van een derde.
 2. Wanneer de verwerking berust op toestemming, heeft u ten allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen de betreffende verwerkingen van uw gegevens worden beëindigd.
 3. Persoonsgegevens worden met name verwerkt door DGA Recht, ten kantore van DGA Recht in Tilburg.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Wij bewaren de persoonsgegeven als u cliënt bent bij van DGA Recht, danwel wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren, of danwel wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

Contact

Indien u vragen heeft over de wijze waarop DGA Recht uw persoonsgegevens gebruikt, kunt u contact opnemen met charles@dgarecht.com, tel. 06 51 84 20 29.

Contact

Goirleseweg 37
5026 PB  Tilburg
  +31 6 51 84 20 29
 charles@dgarecht.com

 

KvK nr.69485828
IBAN:NL98RABO0181219026
BIC:RABONL2U
BTW nr.NL 1141.884.03.B01

Volg ons op