+31 6 51 84 20 29

Insolventierecht

Insolventierecht, vaak ook aangeduid als faillissementsrecht, gaat over het geheel aan regels inzake het niet (kunnen) voldoen van een debiteur aan zijn financiële verplichtingen. Het woord insolventierecht dekt echter in feite beter de lading, want ook surseance van betaling, liquidatie en zelfs sanering van schulden van ondernemingen en van natuurlijke personen vallen onder dit rechtsgebied.

Als DGA kunt u uiteraard op verschillende manieren te maken krijgen met issues op dit rechtsgebied. Als u zelf in financiële moeilijkheden verkeert of een leverancier of klant van u. Beide situaties zijn precair en gaan vaak gepaard met veel juridische valkuilen en complexe situaties. Voorbeelden hiervan zijn situaties waarbij er vragen rijzen of er wel of geen sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid of faillissementspauliana. Dit laatste gaat over rechtshandelingen, zoals in het licht van een faillissement nog selectief crediteuren betalen, bezittingen voor zeer laag verkopen of nieuwe (financiële) verplichtingen aangaan. Deze rechtshandelingen kunnen door een curator in geval van faillissement vernietigd worden. U ziet dat dit een tricky speelveld is. Belangrijk dus dat u hierin wordt bijgestaan door een specialist.

Onze ervaring leert dat er, ook als uw onderneming met een liquiditeitsprobleem wordt geconfronteerd, vaak (veel) meer mogelijk is dan u denkt. In welke situatie u met betrekking tot insolventie ook terecht komt, DGA Recht staat u graag bij met raad en daad op dit terrein. Neem hiervoor contact op met één van onze specialisten.

Contact

Goirleseweg 37
5026 PB  Tilburg
  +31 6 51 84 20 29
 charles@dgarecht.com

 

KvK nr.69485828
IBAN:NL98RABO0181219026
BIC:RABONL2U
BTW nr.NL 1141.884.03.B01

Volg ons op