+31 6 51 84 20 29

TRIPLE NET HUUROVEREENKOMST

Bij het aangaan van sales-leaseback constructies voor zakelijk vastgoed, eist de kopende partij steeds vaker een triple net huurovereenkomst. Wat betekent dit nu precies?

RISICOMIJDEND INVESTEREN
Potentiële investeerders die een bedrijfspand kopen, om dit vervolgens terug te verhuren aan de vorige eigenaar wikken en wegen daarbij alle risico’s. Vandaar dat in deze sector de triple net huurovereenkomst populair is. Bij deze huurovereenkomst betaalt de huurder naast de huur, ook alle andere aan het pand verbonden kosten, zoals belastingen, verzekeringen en onderhoud. Veelal gaat het om langlopende overeenkomsten, waar ook nog extra eisen, zekerheden en garanties tot nakoming van de afspraken bedongen worden. Het aangaan, opstellen en beoordelen van dergelijke huurovereenkomsten vraagt dus om de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

DE DRIE NETTEN

  1. Eigenaarsbelastingen onroerend goed (incl. energiebelastingen)
  2. Aan het pand gekoppelde verzekeringen (o.a. opstal)
  3. Onderhoud van en reparaties aan het pand

De huurder betaalt dus naast de huur ook alle bovenstaande kosten.

ZEKERHEDEN EN GARANTIES

Naast alle verantwoordelijkheden die in de triple net huurovereenkomst worden opgenomen, stelt de investeerder vaak ook nog extra eisen tot zekerheid en garanties. Vrij standaard is bijvoorbeeld sowieso in bijna alle huurovereenkomsten een bankgarantie en vooruitbetaling van een bepaalde huurperiode. Maar daarnaast worden door de nieuwe eigenaar regelmatig ook eisen gesteld aan het te verrichten onderhoud en wordt er een gedetailleerd onderhoudsplan in de overeenkomst opgenomen. Verder wordt soms nog expliciet nog bepaald dat als er van overheidswege aanpassingen dienen te worden gedaan om aan bepaalde milieu-eisen te (blijven) voldoen, daar door de huurder aan moet worden voldaan.

Als u dit allemaal leest, krijgt u wellicht de nodige bedenkingen. Het betreft hier in ieder geval een overeenkomst waarbij met een vergrootglas naar alle kleine lettertjes moet worden gekeken. Echter met de juiste professionele begeleiding kunt u hier goed uitkomen. Laat u daarom bijstaan door een ervaren advocaat op dit gebied. DGA Recht heeft hier de nodige ervaring in opgebouwd en nodigt u graag uit voor een vrijblijvend en verhelderend gesprek hierover.

Contact

Goirleseweg 37
5026 PB  Tilburg
  +31 6 51 84 20 29
 charles@dgarecht.com

 

KvK nr.69485828
IBAN:NL98RABO0181219026
BIC:RABONL2U
BTW nr.NL 1141.884.03.B01

Volg ons op