+31 6 51 84 20 29

Corona: overmacht of onvoorziene omstandigheden?

De corona-crisis heeft ongekende gevolgen. In de eerste plaats worden we geraakt door de humanitaire gevolgen. Tegelijkertijd doemt het scenario op van enorme economische schade met alle nadelige gevolgen voor ons welzijn van dien. De economie is inmiddels bijna volledig stilgevallen. De vraag naar diensten en producten is in veel branches geminimaliseerd, met grote verliezen voor de ondernemingen als gevolg. Werknemers zitten thuis en veel ZZP-ers en flexwerkers zitten zonder werk.

Logisch is dat dan de vraag opkomt of je wel aan die overeenkomst gehouden kunt worden? Of is hier wellicht sprake van overmacht die een streep door het koopcontract zet?

Onder deze omstandigheden doet zich de vraag voor hoe de schade tussen partijen te verdelen? Deze crisis vraagt om solidariteit. “Ieder voor zich en God voor ons allen” is niet het devies. Komt het recht ons ook nu te hulp om oplossingen te bereiken naar de menselijke maat? Het antwoord is kort en bondig: ja!

Deze Corona-crisis is uitzonderlijk en vormt een onvoorziene omstandigheid. Deze omstandigheden hebben partijen niet voor ogen gehad op het moment dat zij afspraken maakten en contracten sloten. Bij onvoorziene omstandigheden – en zeker bij dit Corona-virus – mag je naar redelijkheid en billijkheid niet verlangen dat een gesloten overeenkomst ongewijzigd in stand blijft. Ik doel hiermee op artikel 6:258 BW. Dit artikel brengt een heronderhandelingsplicht met zich mee en partijen kunnen de rechter om contractaanpassing vragen.

Dit artikel kan hulp bieden aan huurders ten opzichte van verhuurders, afnemers ten opzichte van hun leveranciers en kopers van bijvoorbeeld een bedrijf ten opzichte van de verkoper.

Kan de verhuurder in deze tijden een beroep doen op de bankgarantie of waarborgsom? Kan de verhuurder onder deze omstandigheden de huurovereenkomst opzeggen vanwege tijdelijke wanbetaling?

Veel bedrijven hebben goederen op basis van hun normale omzet besteld. Hoe hebben leveranciers en afnemers daarmee om te gaan?

Stel je hebt net een horecagerelateerd bedrijf gekocht. Welke gevolgen heeft de stillegging van de horeca voor de koopovereenkomst?

In het hierna volgende treft u een juridisch uitgewerkte onderbouwing aan van deze inleiding. Let wel iedere situatie blijft maatwerk. Wilt u het liefst een persoonlijk advies over uw situatie, neem dan contact met ons op.

Contact

Goirleseweg 37
5026 PB  Tilburg
  +31 6 51 84 20 29
 charles@dgarecht.com

 

KvK nr.69485828
IBAN:NL98RABO0181219026
BIC:RABONL2U
BTW nr.NL 1141.884.03.B01

Volg ons op