+31 6 51 84 20 29

RUZIESPLITSING? FOLLOW THE MONEY!

Vol enthousiasme ben je indertijd met elkaar een zakelijk huwelijk aangegaan. Alle seinen stonden op groen. Maar net als bij privé huwelijken kan dit in de loop der tijd veranderen. En dat gebeurt bij zakelijk verbintenissen helaas misschien nog wel vaker dan in privé. Nu zijn er verschillende manieren om uit elkaar te gaan. Een veel voorkomende vorm is de zogenaamde ruziesplitsing.

RUZIESPLITSING

Een ruziesplitsing houdt kort gezegd in dat de gezamenlijke BV verdwijnt en het aldaar aanwezige vermogen overgaat naar de persoonlijke holdings van de individuele aandeelhouders. Een ruziesplitsing is een officiële juridische term voor dit soort splitsingen. Dit hoeft niet altijd te beteken dat er daadwerkelijk ook sprake is van echte ruzie. Vaak is dat wel het geval, want deze term is niet voor niets ontstaan natuurlijk. Er bestaan ook andere vormen van juridische splitsingen of afsplitsingen. Maar voor deze en alle andere vormen van beëindigen van zakelijke samenwerkingen, leert onze ervaring één ding: follow the money first!

FOLLOW THE MONEY

Nadat het besluit genomen is om uit elkaar te gaan, dienen de condities en voorwaarden besproken te worden. Daar gaat vaak veel tijd in zitten, zeker als partijen conflictmatig uit elkaar gaan. Al dan niet bijgestaan door adviseurs, is dit een complex en gevoelig proces. Als partijen er dan toch uiteindelijk uit zijn komt de afronding. Een formaliteit, zo wordt dan gedacht. Maar daar zit het addertje onder het gras. Want veelal zijn er andere stakeholders aanwezig, die ook akkoord dienen te gaan. Denk daarbij in de eerste (en zeker niet de laatste!) plaats aan de bank of andere geldverstrekkers. In lening overeenkomsten zijn nagenoeg altijd artikelen opgenomen over change of control en zekerheidsstelling. En die kunnen behoorlijk roet gooien in de net klaargestoomde maaltijd van splitsing.

FORMALITEIT

In onze praktijk merken we regelmatig dat deze zogeheten formaliteit te vaak wordt onderschat. Daarom is ons advies altijd om de mogelijke consequenties en voorwaarden van die stakeholders vooraf in kaart te brengen. Dit wordt dan het kader waarbinnen gewerkt gaat worden. Zonder deze voorbereiding is het meestal al een langdurig en complex proces. Maar door dit soort zaken naar achteren te schuiven, wordt dit proces onnodig extra vertraagd. Dat leidt niet zonder uitzondering tot meer frustraties en emoties. En zo kan daardoor zelfs een aanvankelijk harmonieuze splitsing zowel juridisch als feitelijk eindigen in een echte ruziesplitsing.

Daarom: deal eerst met de geldverstrekker(s) en daarna met elkaar! Bespaar tijd en geld, bel DGA Recht voor een gratis intake.

Contact

Goirleseweg 37
5026 PB  Tilburg
  +31 6 51 84 20 29
 charles@dgarecht.com

 

KvK nr.69485828
IBAN:NL98RABO0181219026
BIC:RABONL2U
BTW nr.NL 1141.884.03.B01

Volg ons op