+31 6 51 84 20 29

Europees hof

Een klant vroeg DGA Recht om een second opinion over auteursrechtelijke inbreuk, welke kwestie al bij de Hoge Raad liep.  Onze inbreng is geweest dat wij gewezen hebben op de Beschermingsduurrichtlijn van de EU die met zich meebrengt dat als op 1 juli 1995 het auteursrecht in enige lidstaat is beschermd, in alle lidstaten een beschermingsduur tot 70 jaar na het overlijden van de auteur geldt. In deze procedure was door de “inbreukmaker” gesteld dat het auteursrecht was vervallen, omdat bij het eindigen van het modeldepot geen instandhoudingsverklaring was afgelegd. Artikel 5 van de Berner Conventie verbiedt echter het stellen van een formaliteitsvereiste aan het bestaan van een auteursrecht. De Hoge Raad stelde zich echter op het standpunt dat artikel 5 (formaliteitsverbod) alleen voor de minimumbeschermingsduur van de Berner Conventie geldt, te weten 25 jaar. Deze procedure heeft desondanks geleid tot het stellen van prejudiciële vragen door de Hoge Raad (via het Benelux Gerechtshof aan het Europese Hof, alwaar DGA Recht voor de klant de visie op deze problematiek heeft verwoord). Deze gang naar het Europese Hof heeft ertoe geleid dat het Europese Hof heeft geoordeeld dat het formaliteitenverbod van artikel 5 van de Berner Conventie onbeperkt geldt, dus niet enkel gedurende de minimumbeschermingsduur van 25 jaar. Deze zaak is momenteel nog aan het oordeel van de Hoge Raad onderhevig.

Contact

Goirleseweg 37
5026 PB  Tilburg
  +31 6 51 84 20 29
 charles@dgarecht.com

 

KvK nr.69485828
IBAN:NL98RABO0181219026
BIC:RABONL2U
BTW nr.NL 1141.884.03.B01

Volg ons op